Thứ năm 25/07/2024 11:08 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,229.17 - -9.3 (-0.75%)
KL: 182,193,200 (CP) GT: 4,225 (tỷ)
71 58 331 Đóng cửa
VN30: 1,268.77 - -11.74 (-0.92%)
KL: 79,105,251 (CP) GT: 2,332 (tỷ)
1 2 27 Đóng cửa
HNX: 234.66 - -1.52 (-0.64%)
KL: 16,371,100 (CP) GT: 369 (tỷ)
50 42 91 KL liên tục
HNX30: 510.99 - -4.82 (-0.93%)
KL: 9,637,300 (CP) GT: 246 (tỷ)
6 2 22 Đóng cửa
UPCOM: 94.16 - -0.37 (-0.39%)
KL: 15,392,725 (CP) GT: 262 (tỷ)
123 71 81 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Sự kiện thuế - hải quan tuần 16/5 - 30/5/2024

30/05/2024 21:40 Sự kiện Thuế - Hải quan Email
Trong thời gian từ 16/5 - 30/5 có các sự kiện quan trọng trong lĩnh vực thuế, hải quan như: 80% doanh nghiệp tham gia cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan; sửa Luật Thuế giá trị gia tăng hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp; xuất nhập khẩu đạt hơn 270 tỷ USD; ngành Thuế triệt để áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ doanh nghiệp. Mời bạn đọc theo dõi!
Đăng ký thuế đối với cá nhân bán hàng online 4:07
Sự kiện thuế - hải quan tuần 1/7 - 15/7/2024 2:45
Bản tin Thuế - Hải quan số 13/2024 16:48
Doanh nghiệp được hưởng lợi gì nếu được ưu tiên? 14:23
Bản tin Thuế - Hải quan số 12/2024 22:03
Sự kiện thuế - hải quan tuần 16/6 - 30/6/2024 2:36
Sự kiện thuế - hải quan tuần 1/6 - 15/6/2024 2:47
Quản lý rủi ro tuân thủ thuế để chống thất thu, tăng sự minh bạch 19:37
Bản tin Thuế - Hải quan số 11/2024 25:42
Sự kiện thuế - hải quan tuần 16/5 - 30/5/2024 2:32
Hợp tác hải quan Asean: Động lực thúc đẩy hợp tác thương mại khu vực và quốc tế 13:57
Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 3:07