Theo bản tin ETF vừa do SSI Research phát hành cho biết, trong kỳ tái cơ cấu danh mục lần này, FTSE đã thêm HSG và loại DXG, tương tự dự báo của đơn vị này trước đó. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ bán ra toàn bộ 3,6 triệu DXG và mua khoảng 3,3 triệu HSG, tương đương tỷ trọng 1,48%. Bên cạnh đó, HPG sẽ bị bán khoảng 4,1 triệu cổ phiếu để đưa tỷ trọng về mức tối đa 15%, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại có thể được tăng tỷ trọng.

Đối với rổ FTSE Vietnam All-share Index, quỹ này đã thêm ACB, VIB, MSB, OCB, VCI và loại DXG, CII, CTD. Tuy nhiên, SSI Research lưu ý rằng, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số nên thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF:

FTSE

Còn đối với rổ chỉ số MVIS Vietnam Index, MVIS đã thêm PDR, STB, VCI, APH, HSG, HNG trong kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại. Bên cạnh đó, một cổ phiếu nước ngoài khác cũng được thêm mới lần này là Taiwan Paiho Ltd (9938 TT).

Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 36 cổ phiếu, trong đó có 22 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 10/6 đạt 543 triệu USD.

Tại mức giá ngày 11/6, SSI Research ước tính quỹ sẽ mua vào 3,7 triệu cổ phiếu PDR, 8 triệu cổ phiếu STB, 2,4 triệu cổ phiếu VCI, 3,1 triệu cổ phiếu APH, 4,3 triệu cổ phiếu HSG, 13,3 triệu cổ phiếu HNG. Bên cạnh đó, quỹ sẽ tăng sở hữu VIC, VNM, VHM và MSN trong khi giảm sở hữu ở phần lớn các cổ phiếu còn lại. Tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam ước tính sẽ tăng từ 64% lên 67,9%, tương đương giá trị mua ròng 20 triệu USD.

MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF:

ETF MVIS

Được biết, danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 18/6 tới đây./.

Thái Duy