Thứ tư 30/11/2022 14:38 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 31°C
Ninh Bình 29°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 30°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,043.26 - 11.10 (1.08%)
KL: 1,016,098,198 (CP) GT: 14,851,028 (tỷ)
250 71 95 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 ATC
HNX: 208.78 - 0.56 (0.27%)
KL: 85,978,598 (CP) GT: 1,059,549 (tỷ)
78 256 39 ATC
HN30: 346.52 - 1.26 (0.37%)
KL: 56,843,300 (CP) GT: 835,687 (tỷ)
8 8 6 ATC
UPCOM: 70.60 - 0.22 (0.31%)
KL: 41,770,355 (CP) GT: 447,691 (tỷ)
201 686 112 KL liên tục
Thời báo Tài chính Việt Nam

Xảy ra lỗi, không tìm thấy trang này

Quay về trang chủ