Thứ sáu 02/12/2022 14:12 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 18°C
Ninh Bình 15°C
Quảng Ninh 13°C
Thừa Thiên Huế 22°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,072.88 - 36.60 (3.53%)
KL: 904,430,160 (CP) GT: 14,466,376 (tỷ)
248 85 83 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 KL liên tục
HNX: 214.93 - 3.93 (1.86%)
KL: 117,069,310 (CP) GT: 1,547,283 (tỷ)
119 176 78 KL liên tục
HN30: 362.58 - 15.23 (4.38%)
KL: 77,706,200 (CP) GT: 1,283,266 (tỷ)
15 5 2 KL liên tục
UPCOM: 71.54 - 0.13 (0.18%)
KL: 71,993,862 (CP) GT: 508,492 (tỷ)
191 655 154 KL liên tục
Thời báo Tài chính Việt Nam

Xảy ra lỗi, không tìm thấy trang này

Quay về trang chủ