Thứ sáu 14/06/2024 23:46 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 31°C
Ninh Bình 30°C
Quảng Ninh 28°C
Thừa Thiên Huế 30°C
Đà Nẵng 31°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
VNI: 1,279.91 - -21.6 (-1.66%)
KL: 1,110,637,093 (CP) GT: 29,362 (tỷ)
89 52 366 Đóng cửa
VN30: 1,316.46 - -17.39 (-1.30%)
KL: 359,321,713 (CP) GT: 11,819 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
HNX: 243.97 - -4.39 (-1.77%)
KL: 107,262,900 (CP) GT: 2,138 (tỷ)
56 46 139 Đóng cửa
HNX30: 540.53 - -15.45 (-2.78%)
KL: 65,731,700 (CP) GT: 1,721 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
UPCOM: 98.05 - -0.96 (-0.97%)
KL: 116,341,120 (CP) GT: 2,198 (tỷ)
182 101 195 Đóng cửa

Câu hỏi

Giải đáp về trường hợp được tính giảm trừ gia cảnh
Tôi có bà dì ruột 60 tuổi đang sống cùng chồng 60 tuổi, cả 2 đều có thu nhập dưới 500.000đ/tháng. Dì chú tôi không có con. Tội hiện đang nhận nuôi dưỡng dì chú tôi. Vậy trong trường hợp này tôi có được tính giảm trừ gia cảnh với trường hợp của dì ruột tôi không? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời

Ngày 10/4/2015 Cục Thuế tỉnh Hưng Yên nhận được Phiếu chuyển số 356/PC-TCT ngày 07/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho người nộp thuế (NNT). Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của NNT, căn cứ qui định của Pháp luật về thuế TNCN, Cục thuế tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại tiết d4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gồm:

"d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

....

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

....."

Tại tiết đ điểm 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính qui định về điều kiện cá nhân được tính là người phụ thuộc:

"đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng".

Theo qui định của Bộ Luật lao động thì độ tuổi lao động từ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ và từ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam (tính đủ tháng)

Căn cứ các qui định trên và theo như trình bầy của bà Đào Thị Anh thì hiện tại bà Đào Thị Anh có trực tiếp nuôi dưỡng dì ruột và người chú là chồng của dì ruột. Chú và dì không có con cái và dì ruột đã hết tuổi lao động (60 tuổi) nhưng do chồng của dì ruột mới 60 tuổi vẫn đang trong độ tuổi lao động. Do đó dì ruột của bà Đào Thị Anh không đảm bảo điều kiện không nơi nương tựa nên không được xác định là người phụ thuộc (NPT) tính giảm trừ gia cảnh của bà Đào Thị Anh.

Trường hợp khi chồng của dì ruột bà Đào Thị Anh trên 60 tuổi, ngoài độ tuổi lao động theo qui định của Bộ Luật lao động và dì ruột của bà Đào Thị Anh và người chồng đảm bảo điều kiện không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì lúc đó người dì ruột mới được xác định là người phụ thuộc (NPT) tính giảm trừ gia cảnh của bà Đào Thị Anh. Khi đó, để được giảm trừ gia cảnh cho NPT, bà Anh cần phải đăng ký, kê khai, cấp Mã số thuế cho NPT đồng thời nộp đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo qui định của Luật thuế TNCN.

Cục thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để bà Đào Thị Anh biết và thực hiện!

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Hỏi - đáp về chính sách tài chính
Văn bản chính sách Hải quan mới
Văn bản chính sách Thuế mới
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường