ông Khanh

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh trả lời chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Lê Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP yêu cầu làm rõ kết quả thanh tra 312 biệt thự ra khỏi danh mục bảo tồn khi chưa được HĐND cho phép. Theo đại biểu Nam, Hà Nội có một đội ngũ quản lý từ phường đến quận, nhà nào cũng có hồ sơ nhưng lại có lý do là khó tiếp cận hồ sơ. Như vậy có nên thanh tra trách nhiệm của cơ quan quản lý, hay phải chuyển sang cơ quan điều tra?

Đồng quan điểm với đại biểu Nam, đại biểu Nguyễn Xuân Diên cũng đề nghị làm rõ việc loại bỏ số biệt thự đó ra khỏi danh mục bảo tồn. Đồng thời đại biểu Diên đề nghị có kế hoạch rà soát các biệt thự và cần lập đoàn công tác chuyên ngành thực hiện việc này.

Trả lời các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho rằng, UBND thành phố đã rất thận trọng về vấn đề này, đã giao Sở Tư pháp rà soát và báo cáo UBND TP nên việc ra văn bản của UBND TP hợp thẩm quyền. Trong thực tế, UBND TP đã 3 lần nghe thanh tra và đơn vị liên quan tháo gỡ vấn đề này.

Với việc thanh tra biệt thự, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết, việc rà soát hồ sơ biệt thự là có khó khăn thật, có biệt thự có hồ sơ đầy đủ song có cái bị thiếu. Khi tiếp cận từng biệt thự cần thời gian và trao đổi về chuyên môn. Một tuần nữa, thành phố sẽ họp về vấn đề này, cần thiết sẽ thanh tra công vụ. Với từng biệt thự, thành phố có thể mời tư vấn, cơ quan chức năng xác định giá trị.

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cam kết, sẽ tiếp tục thanh tra công tác quản lý biệt thự, xử lý cá nhân theo đúng quy định. Sau thanh tra, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan điều tra.

Chưa hài lòng với Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, đại biểu Lê Hoài Nam tái chất vấn: Tại sao 312 biệt thự lại ra khỏi danh mục quản lý? Vậy thẩm quyền nào cho phép UBND TP thực hiện việc loại bỏ mà không thông qua HĐND? Thứ hai là khi nào kết thúc thanh tra 312 biệt thự này? Liệu có biểu hiện cản trở trong công tác thanh tra hay không? Đại biểu này cũng khẳng định, khi giám sát, HĐND đã thấy có nhiều nhà tư nhân bị chiếm dụng, cho thấy có vấn đề khiếm khuyết trong quản lý và lợi dụng chức vụ chiếm dụng tài sản công.

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Xuân Diên tái chất vấn về hiện trạng 312 biệt thự và đặt vấn đề đưa 312 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý là do các cơ quan chuyên môn chưa nắm kỹ, nhưng lại tham mưu cho UBND TP để ban hành quyết định này...

Trả lời đại biểu, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh khẳng định không phải thành phố loại 312 biệt thự khỏi diện quản lý mà là phân loại để bảo tồn, kể cả số biệt thự này không nằm trong danh sách thì thành phố vẫn phải quản lý. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh khẳng định: “Công tác tham mưu có sai sót, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân, chúng tôi tiếp tục thanh tra công vụ, việc đó có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển sang cơ quan điều tra. Chúng tôi không bao che, quan điểm là quản lý cho tốt, thành phố đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch".

Xung quanh vấn đề quản lý nhà biệt thự, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị, UBND tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc Nghị quyết 18 của HĐND TP về quản lý nhà biệt thự. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện để thanh tra Thành phố sớm hoàn thành việc thanh tra như UBND TP đã giao nhiệm vụ. Nếu có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền, tăng cường chỉ đạo, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp có hiệu quả trong việc quản lý đô thị nói chung, đặc biệt là quản lý nhà biệt thự và phải rõ trách nhiệm./.

Theo CPV