Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings bị phạt 20 triệu đồng do không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin. Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin, cụ thể: trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Apax Holdings còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố các tài liệu như báo cáo tài chính quý I/2023, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính quý II/2023; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo thường niên năm 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và nhiều nội dung khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử 92,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc MP, do không gửi nội dung công bố thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 6 tháng năm 2023; gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2022, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023./.