HAN

Việc tăng vốn của Hanwha Life Việt Nam đã được Bộ Tài Chính phê duyệt tại Giấy phép điều chỉnh số 51/GPĐC05/KDBH.

Quyết định tăng vốn thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao từ phía Tập đoàn Hanwha dành cho Hanwha Life Việt Nam, qua đó khẳng định mạnh mẽ cam kết đầu tư dài hạn của Hanwha Life Việt Nam tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là dịp để Hanwha Life Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chuyên nghiệp hóa đội ngũ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Hiện Hanwha Life Việt Nam đứng vào Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ cao nhất tại Việt Nam bằng việc tăng vốn này.

Được biết, Hanwha Life Việt Nam hiện có hơn 210 nhân viên, 12.000 tư vấn tài chính hoạt động tại 35 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước./.

H.C