Chính phủ Australia sẽ tài trợ cho những sinh viên này theo chương trình AsiaBound. AsiaBound sẽ hỗ trợ 3700 sinh viên Australia tham gia học tập tại châu Á trong vòng một năm kể từ tháng 7 này. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong 7 quốc gia - điểm đến được ưa thích nhất của chương trình.

Chương trình học bổng AsiaBound là một sáng kiến quan trọng bắt nguồn từ những chiến lựợc trong Sách Trắng Australia Trong Thế kỷ Châu Á (Australia in the Asian Century White Paper). Trải nghiệm học tập tại châu Á sẽ giúp các bạn trẻ Australia mở rộng và đào sâu hiểu biết về các nền văn hóa và ngôn ngữ trong khu vực. AsiaBound sẽ đẩy mạnh liên kết nhân dân và xây dựng nguồn nhân lực.

Chính phủ Australia cam kết tăng số lượng sinh viên Australia học tập tại châu Á và cung cấp nguồn tài trợ 47 triệu đô la cho chương trình trong vòng bốn năm tới. Nhiều cơ sở đào tạo Australia đã có liên kết và hợp tác với các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam. Học bổng AsiaBound sẽ đem lại lợi ích cho sinh viên, các cơ sở đào tạo, và thúc đẩy gắn kết của Australia với khu vực trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai./.Lan Hương