Theo đó, KDH muốn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư, chiếm khoảng 13,8% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Giá phát hành dự kiến được xác định là khoảng 27.250 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 12% so với giá trung bình giao dịch trong 30 ngày gần nhất từ ngày 5/1 đến ngày 23/2.

Dự kiến thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2024 và ngày chính thức sẽ được quyết định bởi HĐQT sau khi nhận được sự phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

Bên cạnh đó, KDH công bố danh sách 20 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này gồm 6 cá nhân và 14 tổ chức. Nếu đợt phát hành này thành công, KDH dự kiến tăng vốn từ mức 7.993 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.

KDH dự định sử dụng khoảng 3.000 tỷ đồng thu được từ việc phát hành riêng lẻ này để thanh toán các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025 của cả KDH và công ty con Khang Phúc.

KDH muốn phát hành 110 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Ảnh minh họa

Công ty con Khang Phúc được KDH nắm 100% cổ phần vừa ký cam kết bảo lãnh cho khoản vay 4.270 tỷ đồng tại Vietinbank. Khang Phúc là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản lớn như khu đô thị Tân Tạo, Phong Phú 2, khu dân cư The Solina và khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng./.