Kết quả đấu giá biển số xe ngày 21/11: Biển đẹp của TP. Hồ Chí Minh chốt mức giá khủng

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h30 - 9h30

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Hòa Bình

Xe tải

28C - 098.89

40.000.000 đ

Tỉnh Sơn La

Xe con

26A - 177.99

60.000.000 đ

Tỉnh Hà Giang

Xe con

23A - 133.69

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 958.79

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 933.89

95.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 685.79

40.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 778.66

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 989.69

60.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 982.22

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 966.79

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 933.79

55.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 878.86

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 877.89

110.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 780.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 602.99

105.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 502.89

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 888.99

1.590.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 666.88

435.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 593.89

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 539.69

260.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 506.69

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 626.69

40.000.000 đ

Thành phố Cần Thơ

Xe con

65A - 387.99

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 639.89

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 398.89

75.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 608.88

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 379.89

60.000.000 đ

Khung giờ từ 10h - 11h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Quảng Ninh

Xe tải

14C - 378.88

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 801.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 799.66

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 521.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 558.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hải Dương

Xe con

34A - 727.77

55.000.000 đ

Tỉnh Sơn La

Xe con

26A - 180.86

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 484.88

60.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 422.88

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 520.88

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 485.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 558.86

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 993.33

65.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 412.88

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Nam

Xe con

92A - 359.99

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 646.46

40.000.000 đ

Tỉnh Ninh Thuận

Xe con

85A - 116.66

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Phước

Xe con

93A - 418.88

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 735.79

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 234.99

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Tháp

Xe con

66A - 239.69

40.000.000 đ

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 - 14h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Quảng Bình

Xe con

73A - 308.68

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe tải

99C - 268.86

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe tải

88C - 268.86

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 385.58

65.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 338.89

40.000.000 đ

Tỉnh Tiền Giang

Xe con

63A - 249.79

40.000.000 đ

Tỉnh Lâm Đồng

Xe con

49A - 606.68

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe tải

60C - 666.60

65.000.000 đ

Tỉnh Khánh Hòa

Xe con

79A - 467.68

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 246.88

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 946.46

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 915.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 612.86

105.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 495.99

45.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 466.79

50.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe tải

29K - 039.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 584.86

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 497.99

40.000.000 đ

Tỉnh Ninh Bình

Xe con

35A - 369.86

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 387.89

45.000.000 đ

Tỉnh Thái Bình

Xe con

17A - 381.86

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 182.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Tĩnh

Xe con

38A - 550.89

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 958.89

130.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 946.66

40.000.000 đ

Tỉnh Ninh Bình

Xe con

35A - 369.88

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 143.68

40.000.000 đ

Khung giờ từ 15h - 16h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 825.89

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 949.49

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 813.88

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 839.69

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 591.66

50.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 549.79

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 502.79

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 793.89

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 591.89

65.000.000 đ

Tỉnh Hải Dương

Xe con

34A - 735.55

40.000.000 đ

Tỉnh Hải Dương

Xe con

34A - 695.79

40.000.000 đ

Tỉnh Hòa Bình

Xe con

28A - 199.66

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 163.69

45.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 976.66

50.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 975.88

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 975.55

40.000.000 đ

Tỉnh Ninh Bình

Xe con

35A - 357.79

55.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 236.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 225.88

65.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 633.89

40.000.000 đ

Tỉnh Bến Tre

Xe con

71A - 171.79

55.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 338.66

40.000.000 đ

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 221.88

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 661.86

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 667.88

60.000.000 đ

Khung giờ từ 8h30 - 9h30: 27/280 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 5 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 16 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 888.99 với 1,59 tỷ đồng.

Khung giờ 10h00 - 11h00: 21/280 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng, 18 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 36A - 993.33 với 65 triệu đồng.

Khung giờ 13h30 - 14h30: 27/280 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, 2 biển số xe trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng, 21 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc). Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 36A - 958.89 với 130 triệu đồng.

Kết thúc ca đấu giá cuối cùng của ngày 21/11: 25 biển số được đấu giá thành công, mức giá trúng của các biển giảm sâu, cao nhất chỉ ở mức 65 triệu đồng. Giá chốt này thuộc về 2 biển số 30K - 591.8990A - 225.88. Trong khi đó, nhiều biển "đồng giá" 40 triệu đồng, ngang mức khởi điểm.

Chiều 20/11, đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe ô tô thông tin, tính đến ngày 16/11, phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ nhất với danh sách hơn 153.000 biển số đã được đưa ra niêm yết đấu giá.

Tới nay, đơn vị tổ chức đấu giá đã đấu giá thành công 5.421 biển số xe ô tô, có giá trị đấu giá hơn 754 tỷ đồng. Nhiều biển số được cho là siêu đẹp đã có chủ và được gắn lên phương tiện.

Các biển số hết thời hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá cũng đã hoàn tất thủ tục hoàn trả lại về kho biển số xe ô tô của Bộ Công an.

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá cuối cùng của biển số xe ô tô thuộc phiên đấu giá thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 sắp tới. Đối với các biển số đã đưa ra đấu giá thành công nhưng khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính tiền trúng đấu giá đúng thời hạn, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ đưa ra đấu giá khi có quyết định của Bộ Công an về việc tổ chức đấu giá lại và niêm yết thời gian công khai.

Liên quan phiên đấu giá biển số lần thứ nhất, Cục Cảnh sát giao thông thống kê đến hết tháng 10, có 2.432 biển trúng đấu giá đã được khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền đã thanh toán tổng cộng hơn 298 tỷ đồng. Trong đó, nhiều tài sản được chốt đấu giá ở mức cao như: 51K-868.68 (6,845 tỷ đồng); 51K-888.88 (15,265 tỷ đồng); 30K-555.55 (14,495 tỷ đồng).../.