Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Thành Long tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) quý IV/2014 do Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức.

trao giải thành viên TPCP

Trao giải cho các thành viên thị trường tiêu biểu quý 4/2014

Nội dung trọng tâm của Hội nghị lần này hướng đến các chương trình phát triển sản phẩm mới của thị trường trong năm 2015. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo KBNN đã có những đánh giá về việc phát hành trên thị trường sơ cấp.

Theo đó, tính đến hết tháng 11/2014, KBNN đã tổ chức được 123 phiên đấu thầu trái phiếu qua HNX, 17 phiên đấu thầu tín phiếu qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và phát hành 5.000 tỷ đồng TPCP cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Kết quả huy động được 229.232,3 tỷ đồng, bằng 132% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó trái phiếu đấu thầu qua HNX đạt 208.852 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng chính, bằng 83,6% doanh số phát hành. Trái phiếu được tập trung phát hành với các loại kỳ hạn từ 3 năm trở lên đã làm tăng kỳ hạn vay trung bình của TPCP năm 2014 so với các năm trước.

Lãi suất bình quân đối với TPCP các loại kỳ hạn năm 2014 đều giảm đáng kể so với năm 2012, 2013. Thị trường thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau như các NHTM trong và ngoài nước, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán,...

Trong năm 2015, KBNN sẽ tiếp tục đổi mới công tác phát hành TPCP như thời gian tổ chức đấu thầu, phương pháp xét thầu, ngoài ra có thể sẽ nghiên cứu triển khai thí điểm một số sản phẩm trái phiếu mới như trái phiếu zero coupon, long – short coupon, để cùng thực hiện mục tiêu chung là phát triển thị trường TPCP Việt Nam.

Về thị trường thứ cấp, HNX cũng đã đưa ra bức tranh thị trường 11 tháng đầu năm, theo đó thanh khoản của thị trường TPCP được cải thiện đáng kể khi tổng giá trị giao dịch TPCP và tín phiếu Kho bạc (TPKB) đạt 749.671 tỷ đồng và 14.519 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 3.346 tỷ đồng đối với TPCP và 64,82 tỷ đồng đối với TPKB.

Như vậy, giá trị giao dịch bình quân phiên TPCP đã tăng gấp 2 lần so với năm 2013 và 10 lần so với năm 2010. Tỷ lệ giá trị giao dịch thứ cấp so với giá trị TPCP lưu hành cũng tăng lên gấp 2,6 lần. Thanh khoản của thị trường thứ cấp đã tác động tích cực đến thị trường sơ cấp và lãi suất phát hành...

Cũng trong sự kiện này, đại diện tổ chức GIZ đã giới thiệu về chương trình “Cải cách kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng xanh của Việt Nam” – một chương trình lớn dành cho thị trường vốn Việt nam 2015-2017, trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu xanh.

Một loạt kế hoạch phát triển sản phẩm mới của thị trường TPCP dự kiến sẽ đưa ra trong thời gian tới như: Zero coupon bond, Strip Bond, Bond index, Bộ sản phẩm Repo, phái sinh TPCP,... đã cho thấy rất rõ sự nỗ lực của cơ quan quản lý Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, UBCKNN cùng các đơn vị như KBNN, HNX, VSD và toàn thể thành viên thị trường trong việc xây dựng một thị trường TPCP hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho nền kinh tế./.

D.T