Quý IV/2020, doanh thu thuần hợp nhất toàn PAN đạt 2.546 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2020 đạt 8.338 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019 và vượt 5% kế hoạch. Đóng góp lớn nhất cho doanh thu của tập đoàn là mảng tôm xuất khẩu, với tăng trưởng 20% về doanh số, cao nhất toàn ngành tôm. Ngoài ra, các mảng giống, kinh doanh nông dược, nông sản, bánh kẹo cũng đóng góp đáng kể cho doanh thu hợp nhất.

Về lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế quý IV hợp nhất đạt 152 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 329,7 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ cả năm đạt 186 tỷ đồng, vượt kế hoạch 23%. Việc lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ vượt kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận một số mảng đạt cao hơn kế hoạch như nông dược và khử trùng, tôm xuất khẩu; hạt, phân phối, giống và nông sản./.

Duy Thái