Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.818,2 tỷ đồng và 409,3 ha đất (đã thu hồi 3.789,9 tỷ đồng, đạt 55,6%); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.035,3 tỷ đồng, 673,1 ha đất; đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 533 tập thể, 1.133 cá nhân; ban hành 103.360 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 1.173 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại Điện Biên, Bình Thuận, Lạng Sơn, Tiền Giang.

ngân hàng
Qua thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm. Ảnh: ĐT

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 42 cuộc thanh tra, 4 cuộc kiểm tra. Riêng trong quý II/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành 5 quyết định thanh tra, 1 quyết định kiểm tra gồm: Thanh tra trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; thanh tra việc chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chóng lãng phí đối với Đề án" Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miện núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013"; Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Hà Nam; quyết định kiểm tra lại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 03/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về Dự án xây dựng tuyến đường số 1 Khu kinh tế Định An.

Thanh tra Chính phủ cũng ban hành 4 kết luận thanh tra. Đó là kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kết luận thanh tra việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ tại Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh; kết luận thanh tra tại Bình Dương; Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn tại Dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc.Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo xử lý 1 kết luận thanh tra tại VCCI.

Nội dung thanh tra tập trung ở những lĩnh vực: Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010; việc chấp hành quy định của pháp luật trong một số Ngân hàng TMCP, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; khai thác tài nguyên, khoáng sản tại một số địa phương; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý, điều hành thị trường vàng.../.

Trung Ninh