Các lực lượng chức năng hỗ trợ các tiểu thương di chuyển khỏi chợ

Các lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ tiểu thương di chuyển khỏi chợ.

>> Quảng Ninh: Từ 15/1 chấm dứt hoạt động chợ Trung tâm Hải Hà cũ

Ông Cường cho biết, có 42 hộ đã bàn giao mặt bằng, 23 hộ đã chuyển hết hàng nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 5 hộ chuyển một phần. Hiện vẫn còn 37 hộ chưa di chuyển, trong đó có 22 hộ có thái độ chống đối chủ yếu tập trung ở Khu B và Khu C chợ Trung tâm Hải Hà cũ.

“Trong thời gian từ nay đến hết ngày 22/1, huyện Hải Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và bố trí đầy đủ phương tiện, lực lượng để hỗ trợ các hộ tiểu thương còn lại di chuyển hàng hóa ra khỏi chợ Trung tâm Hải Hà cũ; đồng thời, tiến hành tháo dỡ các điểm kinh doanh đã vận chuyển hết hàng hóa và bàn giao mặt bằng…”- ông Cường cho biết thêm.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, bảo vệ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Trung tâm Hải Hà cũ cũng được các lực lượng chức năng của huyện tăng cường./.

PVTT khu Đông Bắc