Thứ sáu 14/06/2024 22:36 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 32°C
Ninh Bình 30°C
Quảng Ninh 28°C
Thừa Thiên Huế 32°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,279.91 - -21.6 (-1.66%)
KL: 1,110,637,093 (CP) GT: 29,362 (tỷ)
89 52 366 Đóng cửa
VN30: 1,316.46 - -17.39 (-1.30%)
KL: 359,321,713 (CP) GT: 11,819 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
HNX: 243.97 - -4.39 (-1.77%)
KL: 107,262,900 (CP) GT: 2,138 (tỷ)
56 46 139 Đóng cửa
HNX30: 540.53 - -15.45 (-2.78%)
KL: 65,731,700 (CP) GT: 1,721 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
UPCOM: 98.05 - -0.96 (-0.97%)
KL: 116,341,120 (CP) GT: 2,198 (tỷ)
182 101 195 Đóng cửa

Câu hỏi

Trả lời câu hỏi về áp dung hóa đơn xuất khẩu thay thế cho hóa đơn VAT
Trong thông tư số 128/2013/TT-BTC Ngày 09/10/2013 của Bộ Tài Chính,có hiệu lực ngày 01/11/2013, v/v áp dung hóa đơn xuất khẩu thay thế cho hóa đơn VAT, nhưng theo thông tư 64/2013/TT-BTC ban hành trước đó thì XNK tại chỗ phải sử dung hóa đơn VAT, trong khi thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính lại không đề cập rõ đến việc bãi bỏ xuất Hóa Đơn VAT của thông tư 64, nên hiện giờ các công ty đang phân vân. Bên cạnh đó hầu hết tất cả các cơ quan Hải Quan tỉnh thành đều sử dung hóa đơn xuất khẩu riêng Hải Quan Hải Dương yêu cầu sử dụng hóa đơn VAT. Xin giải đáp cho công ty được rõ là theo điều nào và sử dung hóa đơn nào cho đúng.
Trả lời

Ngày 22/11/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 16239/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, theo đó khi làm thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thị hồ sơ hải quan quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC đề nghị doanh nghiệp nộp 1 bản chụp, xuất trình bản chính hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn GTGT (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan.

Hướng dẫn này áp dụng cho cả doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ theo thủ tục hải quan điện tử quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (kèm theo công văn số 16239/BTC-TCHQ). Do đó, đề nghị bạn đọc nghiên cứu công văn này để thực hiện, hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Hỏi - đáp về chính sách tài chính
Văn bản chính sách Hải quan mới
Văn bản chính sách Thuế mới
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường