Thứ sáu 14/06/2024 22:31 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 34°C
Ninh Bình 30°C
Quảng Ninh 28°C
Thừa Thiên Huế 32°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,279.91 - -21.6 (-1.66%)
KL: 1,110,637,093 (CP) GT: 29,362 (tỷ)
89 52 366 Đóng cửa
VN30: 1,316.46 - -17.39 (-1.30%)
KL: 359,321,713 (CP) GT: 11,819 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
HNX: 243.97 - -4.39 (-1.77%)
KL: 107,262,900 (CP) GT: 2,138 (tỷ)
56 46 139 Đóng cửa
HNX30: 540.53 - -15.45 (-2.78%)
KL: 65,731,700 (CP) GT: 1,721 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
UPCOM: 98.05 - -0.96 (-0.97%)
KL: 116,341,120 (CP) GT: 2,198 (tỷ)
182 101 195 Đóng cửa

Câu hỏi

Trả lời về chế độ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Tôi là cán bộ tiếp công dân UBND phường Uyên Hưng nhưng Tôi không được nhận hỗ trợ tiền tiếp công dân theo quy định vì tôi là cán bộ không chuyên trách như vậy có đúng không? Rất mong được giải đáp.
Trả lời

Ngày 16/3/2012, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 46/2012/TTL-BTC-TTCP quy định chế bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Tại khoản 1 Điều 3 quy định đối tượng áp dụng gồm:

“1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Thông tư này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

3. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh”.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp của Bạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cử làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì Bạn được hưởng chế độ bồi dưỡng là 100.000 đồng/1 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 4 theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTL-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Còn đối với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì được bồi dưỡng với mức chi 50.000 đồng/1ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 4 theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTL-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Hỏi - đáp về chính sách tài chính
Văn bản chính sách Hải quan mới
Văn bản chính sách Thuế mới
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường