Thứ sáu 14/06/2024 23:30 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 32°C
Ninh Bình 30°C
Quảng Ninh 28°C
Thừa Thiên Huế 31°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,279.91 - -21.6 (-1.66%)
KL: 1,110,637,093 (CP) GT: 29,362 (tỷ)
89 52 366 Đóng cửa
VN30: 1,316.46 - -17.39 (-1.30%)
KL: 359,321,713 (CP) GT: 11,819 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
HNX: 243.97 - -4.39 (-1.77%)
KL: 107,262,900 (CP) GT: 2,138 (tỷ)
56 46 139 Đóng cửa
HNX30: 540.53 - -15.45 (-2.78%)
KL: 65,731,700 (CP) GT: 1,721 (tỷ)
2 0 28 Đóng cửa
UPCOM: 98.05 - -0.96 (-0.97%)
KL: 116,341,120 (CP) GT: 2,198 (tỷ)
182 101 195 Đóng cửa

Câu hỏi

Trả lời về quản lý công tác thu chi phí vệ sinh môi trường tại địa phương
Một độc giả ở tỉnh Đắk Lắk hỏi: Nếu cơ quan quản lý nhà như UBND xã, phường khi trực tiệp quản lý công tác thu chi phí vệ sinh môi trường tại địa phương, nhưng không đưa việc thu chi vào Ban tài chính của xã, mà tự thu tự chi, thì sai quy định nào? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời

1. Tại điểm 3 mục X phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí, quy định: phí vệ sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Ngày 02/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay thế Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006. Trong đó đã hướng dẫn về phí vệ sinh.

Liên quan đến quản lý và sử dụng phí, tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2014/TT-BTC quy định: "Đối với phí, nếu là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí (đối với trường hợp đơn vị thu phí được ủy quyền thu phí ngoài chức năng nhiệm vụ thường xuyên hoặc chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí) để trang trải chi phí cho việc thu phí".

Tại Điều 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí quy định: "Hàng năm, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập dự toán thu, chi gửi: cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp (đối với tổ chức thu là Uỷ ban nhân dân các cấp phải gửi cơ quan tài chính, cơ quan thuế cấp trên), Kho bạc nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này; hàng năm phải quyết toán thu chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí, lệ phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp UBND xã được giao quản lý trực tiếp phí vệ sinh nhưng không đưa việc thu chi vào Ban tài chính xã mà tự thu, tự chi là chưa phù hợp với quy định của pháp luật phí, lệ phí.

2. Ngày 13/7/2007, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về các loại phí, lệ phí; trong đó có phí vệ sinh, bao gồm: mức thu, cơ quan thu phí, tỷ lệ trích lại.

Tại Điều 2 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND quy định: "Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí và lệ phí không đề cập tại Nghị quyết này, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC."

Qua trao đổi với Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thì hiện nay trên địa bàn tỉnh việc vận chuyển, thu gom rác thải và thu phí vệ sinh đã được giao cho các công ty Môi trường thực hiện. Cụ thể ở thị xã Buôn Hồ là Công ty TNHH Quản lý đô thị và môi trường thị xã Buôn Hồ thực hiện.

Bộ Tài chính đã có công văn số 11959/BTC-CST ngày 26/8/2014 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo về phản ánh của Bà để UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, làm rõ.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Hỏi - đáp về chính sách tài chính
Văn bản chính sách Hải quan mới
Văn bản chính sách Thuế mới
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường