hp

Ông Hà Minh Huệ phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9/8/2015. Trong 3 ngày diễn ra Đại hội sẽ có 2 ngày họp nội bộ được tổ chức tại nhà khách La Thành và 1 ngày chính thức (9/8) được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đại hội sẽ tập trung vào một số nội dung như: Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX “Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn; xây dựng tổ chức Hội, đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”; Dự thảo sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam”...

Cũng theo ông Huệ, nhiệm vụ hàng đầu của Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam là đề ra nghị quyết, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn cách mạng mới.

Về việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa X, ông Huệ cho biết, Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX có 49 ủy viên, số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa X sẽ do Đại hội quyết định. Tuy nhiên, Ban Chấp hành khóa IX đề xuất BCH khóa X có 57 ủy viên, số lượng ủy viên Ban Chấp hành tăng là do số lượng hội viên và số lượng tổ chức Hội đã tăng nhiều trong 5 năm qua.

Chia sẻ thêm thông tin về nhiệm kỳ IX, ông Huệ cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên đã có những bước chuyển biến tích cực, có thêm 3 liên chi hội, 40 chi hội được thành lập, số người làm báo tự nguyện gia nhập Hội tăng nhanh. Tổng số hội viên hiện nay đạt trên 22.000, tăng trên 5.000 so với đầu nhiệm kỳ. Hiện cả nước có 270 tổ chức Hội, gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố với 12.188 hội viên; 19 liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 5.135 hội viên và 188 chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 4.165 hội viên./.

Hồng Quyên