Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật về tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ.

Không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng, nhà đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng; không được thỏa thuận, ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại có nội dung có thể gây hiểu nhầm về tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên công ty chứng khoán tại ngân hàng thương mại.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán
Ảnh minh họa

Công ty chứng khoán phải đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

Đối với công ty chứng khoán có hoạt động cho phép khách hàng, nhà đầu tư được hưởng, hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch chứng khoán phải dừng ngay việc thỏa thuận, ký mới và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh với khách hàng, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động này, chậm nhất trước ngày 30/6/2024; báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán) trước ngày 30/12/2023.

Đồng thời, định kỳ hàng tháng (ngày cuối tháng), thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thực hiện việc tất toán cho tới khi tất toán toàn bộ./.