RauCuQuaSach

Ảnh minh hoa (nguồn VFA)

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2013, VFA đã xử lý và chuyển hồ sơ vi phạm sang Thanh tra Bộ Y tế để xử lý với tổng số 63 trường hợp vi phạm, trong đó phạt tiền 61 cơ sở với tổng số tiền phạt 915.174.500 đồng.

Cùng với việc xử phạt bằng hình thức phạt tiền, VFA đã yêu cầu - buộc các cơ sở vi phạm dừng ngay hành vi vi phạm; buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm không đạt, tiêu hủy các tài liệu quảng cáo sai quy định; đính chính trên phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung quảng cáo sai, đồng thời hướng dẫn các cơ sở khắc phục những sai phạm về ghi nhãn hàng hóa, quảng cáo thực phẩm, điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

VFA cho biết, đến nay, tất cả các cơ sở bị xử phạt đã chấp hành quyết định và hầu hết các sai phạm, tồn tại đã được khắc phục.

Trong thời gian tới, VFA cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông đại chúng để người dân biết, lựa chọn sản phẩm thực phẩm an toàn./.

(Xem danh sách 21 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính VFA công bố tại đây)


Đ.T