Theo đó, 5 địa phương được cấp gạo đợt này bao gồm các tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định.

Cụ thể hơn, tỉnh Quảng Trị được xuất cấp 669 tấn gạo; tỉnh Lào Cai 162 tấn gạo; tỉnh Nghệ An 3.349 tấn gạo; tỉnh Tuyên Quang 278 tấn gạo; tỉnh Bình Định 1.320 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trong trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các tỉnh cần có báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ, phục vụ nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, đối tượng chính sách,... có cái Tết no ấm hơn./.

Theo chinhphu.vn