Trong đó, riêng tháng 11, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 11,93 tỷ kWh. Như vậy, sản lượng điện sản xuất và mua trong 11 tháng đạt 129,98 tỷ kWh, tăng 11,16% so với cùng kỳ.

Theo EVN, sản lượng điện tiết kiệm ước thực hiện trong 11 tháng năm 2014 là 2,6 tỷ kWh, bằng 2,23% sản lượng điện thương phẩm. Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện cao nhất với 2,6% điện thương phẩm.

EVN cho biết, để đảm bảo đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2015, EVN sẽ khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, các tổ máy tua bin khí khai thác theo khả năng cấp khí...

Tuấn Linh