abbank

ABBANK đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu phục vụ việc tăng vốn điều lệ. Ảnh: Ninh Hải

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, mức vốn điều lệ tăng thêm của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) trong năm 2021 là hơn 3.696 tỷ đồng, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm là 369.638.446 cổ phần phổ thông. Tổng mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng là hơn 9.409 tỷ đồng.

Lộ trình tăng vốn điều lệ tại ABBANK sẽ được chia thành hai đợt.

Đợt 1, ABBANK sẽ phát hành 114.262.271 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 20% và phát hành 11.426.227 cổ phần tương đương 2% vốn điều lệ cho cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP.

Đợt 2, ABBANK sẽ tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng gồm 2.256.094.620.000 đồng được trích từ lợi nhuận chưa phân phối và 183.404.860.000 đồng trích từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, theo đó số cổ phần thưởng phát hành là 243.949.948 cổ phần phổ thông, tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn đợt 1.

Tại thời điểm kết thúc quý II/2021, ABBANK ghi nhận sự tăng trưởng tích cực khi tăng 85% so với 6 tháng đầu năm 2020, đạt 1.164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT ABBANK cho biết: “Thông qua đợt tăng vốn lần này, tiềm lực tài chính của ABBANK được củng cố mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu mở rộng kinh doanh theo kế hoạch chiến lược 5 năm 2021-2025 và đầu tư cho những dự án trọng điểm, trong đó có đẩy mạnh các ứng dụng nền tảng số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBANK...”./.

Ngọc Linh