Thông tin tại hội nghị, đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo quyết liệt và kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, địa phương, Cục Thuế Bắc Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chính sách, pháp luật thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Do đó, công tác thuế nói chung đạt được những kết quả quan trọng.

Bắc Giang: Tuyên dương 73 tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế

Bắc Giang tuyên dương 73 tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ảnh: Thảo My

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thực hiện đạt hơn 16,7 nghìn tỷ đồng, đạt 176% dự toán trung ương giao, bằng 133,1% dự toán tỉnh giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho rằng, kết quả trên là do có sự nỗ lực, đồng hành, đóng góp rất lớn của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nổi bật là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân luôn có ý thức chấp hành tốt các chính sách pháp luật thuế, kê khai đầy đủ và nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh vào NSNN.

Bắc Giang: Tuyên dương 73 tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế
Các cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang. Ảnh: Thảo My

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác thu ngân sách của cơ quan thuế và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế thời gian qua.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn đề nghị, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp, cơ chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Tại hội nghị, 73 tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022 đã được tuyên dương, khen thưởng, trong đó 2 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 5 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 66 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế và thu NSNN; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục nỗ lực cố gắng thi đua sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế; tiếp tục có nhiều kiến nghị xác đáng, phù hợp để các cấp chính quyền xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất kinh doanh./.