Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra số 2238/QĐ-TTCP ngày 19/9/2014, thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Theo đó, Đoàn thanh tra gồm có 6 thành viên và thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (ngày 3/10).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh khẳng định, đây là cuộc thanh tra thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó Đoàn Thanh tra và các đơn vị được thanh tra phải cùng nhau đánh giá thực trạng của các dự án, sau đó cùng đưa ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục./.

Tại Văn bản số 6143/VPCP-ĐMDN ngày 12/8/2014 của Văn phòng Chính phủ gửi các đơn vị liên quan thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Trung Ninh