vin

Các giải thưởng BIDV được trao tặng bao gồm: Ngân hàng cung cấp sản phẩm thị trường vốn nợ xuất sắc nhất Việt Nam (tư vấn phát hành và kinh doanh trái phiếu, các dịch vụ đại lý đi kèm); Ngân hàng cung cấp sản phẩm về lãi suất xuất sắc nhất Việt Nam (sản phẩmn về lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và cho khách hàng tổ chức kinh tế tại Việt Nam);

Ngân hàng kinh doanh sản phẩm vốn nợ và sản phẩm về lãi suất tốt nhất cho khách hàng tổ chức kinh tế tại Việt Nam; Ngân hàng cung cấp sản phẩm phái sinh tín dụng, lãi suất và hàng hóa tốt nhất tại Việt Nam; Ngân hàng cung cấp thông tin nghiên cứu, phân tích và dự báo về thị trường vốn nợ và lãi suất tốt nhất tại Việt Nam.

Hệ thống chương trình Asiamoney Polls & Awards được Asiamoney tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính hàng đầu tại Châu Á.

Thông tin về những thành công BIDV đạt được tại chương trình bình chọn Fixed Income Polls 2013 đã khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của khách hàng đối với chất lượng dòng sản phẩm này của BIDV./.

Khánh Huyền