Số tiền này dùng để hỗ trợ việc nâng cấp đô thị lên loại II của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê - Gia Lai).

Được biết, Thủ tướng Chính phủ mới ký quyết định công nhận thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Thuận vào cuối tháng 2/2015. Thị trấn Chư Sê cũng được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV vào tháng 2/2015.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào Quyết định 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011, Bộ Tài chính cấp bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Ninh Thuận 7,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng, để thực hiện nhiệm vụ chi nâng cấp đô thị./.

Mai Lâm