ảnh minh họa

Theo đó, không thu phí khi thực hiện ba thủ tục hải quan mới thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm: Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa.

Nội dung của các thủ tục hành chính bao gồm các phần: Trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện; kết quả thực hiện; căn cứ pháp lý giúp tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính được dễ dàng, thuận lợi hơn./.

Trung Kiên