Bầu cử

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, Chủ nhật ngày 23/5/2021 là ngày hội lớn của toàn dân, ngày cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau phần nghi thức khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính và một số cử tri cao tuổi tại khu vực bỏ phiếu số 09 đã tiến hành bỏ phiếu. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, ông rất vui và vinh dự là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 09, phường Thượng Đình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng là ứng cử viên của đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử tại tỉnh Bình Định.

bầu cử
Các cử tri thực hiện nghi thức chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Theo Bộ trưởng, các cử tri trong khu vực đã đến từ rất sớm để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình; ban tổ chức tại điểm bỏ phiếu cũng đã tổ chức khoa học để cử tri bỏ phiếu thuận lợi nhất.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, công khai, minh bạch, Bộ trưởng tin tưởng, các cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại điểm bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực được đảm bảo nghiêm ngặt. Ban tổ chức đã đo thân nhiệt, sát khuẩn, mọi người khai báo y tế trước khi vào điểm bầu cử.

Theo thống kê, toàn quốc có hơn 69 triệu cử tri với hơn 84,7 nghìn khu vực bỏ phiếu.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 500 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND đối với từng loại đơn vị hành chính: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; xã, phường, thị trấn, căn cứ vào dân số, đặc điểm vùng miền và số lượng đơn vị hành chính trực thuộc.

Tại Hà Nội, khác với các địa phương khác, từ nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân phường; TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, Hội đồng nhân dân phường.

Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp./.

Một số hình ảnh tại điểm bầu cử:

bầu cử

Đức Minh - Trần Thắng (T/h)