tổ chức nhiều lớp tập huấn cho nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm
Các lớp tập huấn cho nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm thường xuyên được tổ chức.

Chia sẻ tại một sự kiện mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung cho biết, tính đến tháng 10/2023, riêng kim ngạch xuất khẩu của ngành trồng trọt là khoảng 22 tỷ USD, đóng góp gần 50% toàn ngành.

Số liệu từ các địa phương cho thấy trong 3 năm gần đây (2020-2022) tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trung bình cả nước đang xu hướng giảm dần qua các năm từ 3,81 kg/ha năm 2020 giảm xuống 3,19 kg/ha năm 2022. Trong đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học sử dụng trung bình trên cả nước vẫn được sử dụng ở mức ổn định và có xu hướng tăng từ 16,67% năm 2020 lên 18,49% năm 2022.

Tại Việt Nam, nhằm cụ thể hóa các chính sách về thuốc bảo vệ thực vật sinh học, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông) đã xây dựng và triển khai chương trình “Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giai đoạn 2021-2025”.

Trong công tác quản lý, một số chính sách ưu tiên về đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sinh học so với các thuốc bảo vệ thực vật hoá học đã được ban hành và triển khai. Đối với thuốc bảo vệ thực vật sinh học, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đã được quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Bàn về thực trạng, GS.TS. Phạm Văn Toản - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS), cho biết việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học được bắt đầu từ những năm 1970, với một số công trình đã được xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín. Tuy nhiên cho tới nay có rất ít sản phẩm đang được giới thiệu và thương mại trên thị trường.

TS. Tony Alfonso - Chủ tịch Tổ công tác về thuốc bảo vệ thực vật sinh học (CropLife châu Á) cho rằng, cần triển khai hệ thống pháp lý có tính dự báo và phù hợp đối với thuốc bảo vệ thực vật sinh học để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả nhất quán của sản phẩm mà không làm hạn chế việc giới thiệu và thương mại thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên thị trường.

Trong đó, cần có những hướng dẫn đăng ký, quản lý riêng đối với thuốc bảo vệ thực vật và cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ.