thủy sản

Hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu tại Cà Mau. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 20/01/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản đề nghị cơ quan hải quan hợp tác về việc triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), kể từ 4/2/2021.

Trên thực tế, thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được triển khai thông qua NSW kể từ năm 2015. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản, kể từ ngày 4/2/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua NSW.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động nêu trên, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E- Customs) cho cán bộ hải quan.

Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan./.

Ngọc Linh