Theo đó, người hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng lương hưu, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng sẽ được trợ cấp một lần tính theo số năm thực tế làm nhiệm vụ. Cụ thể: từ đủ 2 năm trở xuống được hưởng trợ cấp 2,5 triệu đồng; trên 2 năm, từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Người đã chết tại địa bàn hoạt động (không bao gồm trường hợp đã được xác nhận là liệt sỹ), nếu thân nhân có nhu cầu đưa hài cốt về Thái Bình thì được hỗ trợ mức 7 triệu đồng/hài cốt.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ, nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trên do ngân sách trung ương hỗ trợ 100% từ nguồn chi bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện; UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện chế độ, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, tránh phát sinh khiếu nại sau này.

Lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới là những thanh niên tình nguyện đầy tâm huyết, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh đã lần lượt vào các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ. Đây là lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ khảo sát, quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu như khai hoang, làm nhà, sản xuất thực nghiệm, mở đường giao thông… chuẩn bị đón dân./.

Theo VGP