Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng tăng cường rà soát, kiểm tra tại bàn hồ sơ khai nộp thuế; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trọng điểm, những lĩnh vực có rủi ro cao về thuế.

Giảm kiểm tra doanh nghiệp nhưng tăng rà soát hồ sơ

Báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, 4 tháng đầu năm toàn đơn vị đã thực hiện 4.765 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN), giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, nhiều vi phạm về thuế của DN cũng đã bị cơ quan thuế phát hiện và đơn vị đã ra quyết định xử lý với số tiền vi phạm lên đến 4.219 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra được 725 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) được 124 tỷ đồng, giảm lỗ được 3.702 tỷ đồng.

Cụ thể về công tác kiểm tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 12.987 hồ sơ khai thuế, tương ứng với tỷ lệ tăng 44% (so với cùng kỳ), với số thuế kê khai bổ sung 10,8 tỷ đồng. Các sai phạm phát hiện gồm: 70 hồ sơ phải khai bổ sung và 2.052 hồ sơ vi phạm bị đề xuất kiểm tra DN. Trong khi đó, việc kiểm tra tại DN cũng được cơ quan thuế chủ động hạn chế kéo giảm, với số lượng khoảng 4.593 DN, tương ứng giảm 6%. Mặc dù vậy, cơ quan thuế cũng phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 443 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 88 tỷ đồng, giảm lỗ 2.947 tỷ đồng, từ chối hoàn 45 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thuế kê khai bổ sung sau kiểm tra tại cơ quan thuế và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua kiểm tra tại DN trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 443 tỷ đồng, tức bình quân mỗi hồ sơ kiểm tra đạt 87 triệu đồng.

Còn về công tác thanh tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 172 DN, tức giảm 26%; với tổng số thuế truy thu, truy hoàn, phạt 282 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 35 tỷ đồng, giảm lỗ 756 tỷ đồng. Tính bình quân, số thuế truy thu, phạt và truy hoàn của mỗi hồ sơ thanh tra thuế đạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Chống thất thu theo chuyên đề, lĩnh vực rủi ro cao

Theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua luôn được chú trọng bởi ngoài việc giúp DN, người nộp thuế (NNT) nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế, hoạt động thanh tra, kiểm tra còn giúp giám sát tính tuân thủ pháp luật thuế, ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng và tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng: đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cụ thể là tập trung các chuyên đề và phân tích các hồ sơ có rủi ro cao về thuế; có dư địa thu lớn (dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản); ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ, đa cấp…); các DN có phát sinh chuyển nhượng vốn, DN xây dựng BOT, BT; các DN có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, DN FDI có phát sinh lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ; các DN có ưu đãi, miễn giảm thuế…

“Riêng trong quý II/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các DN thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn tiềm ẩn rủi ro về thuế, gian lận thuế cao; thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp có rủi ro cao; triển khai thực hiện 8 chuyên đề chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt; đồng thời tổ chức theo dõi, đôn đốc đối với các DN đã có quyết định truy thu và phạt vi phạm hành chính về thuế kịp thời vào NSNN, các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp…” – ông Lê Duy Minh cho biết.

Triển khai thực hiện 8 chuyên đề chống thất thu


Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 1338/KH-BCĐ về việc tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu NSNN năm 2021. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng ban hành công văn về việc triển khai thực hiện 8 chuyên đề chống thất thu NSNN trên từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; đồng thời xây dựng các quy chế phối hợp, nội dung trao đổi công tác giữa đơn vị với các sở, ban, ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu NSNN được giao trong năm 2021.

Đỗ Doãn