Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ trên núi Ba Vì

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ trên núi Ba Vì

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ trên núi Ba Vì

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ trên núi Ba Vì

Hoạt động của Chủ tịch nước tại Đền thờ Bác Hồ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ trên núi Ba Vì

Hoạt động của Chủ tịch nước tại Đền thờ Bác Hồ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ trên núi Ba Vì

Hoạt động của Chủ tịch nước tại Đền thờ Bác Hồ.