bo doi bien phong

Hình ảnh các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh hoà mình cùng nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, dạy chữ, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo... ngày càng trở nên thân thiết, sâu đậm trong lòng nhân dân và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2014), 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân", thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sáng 2/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng và trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng tập thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Cùng dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo tướng lĩnh, sỹ quan Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ.

Đây là lần thứ 3, lực lượng Bộ đội Biên phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, lập được thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển - đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng cũng tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng chống bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tích cực thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trong cả nước.

Trên các địa bàn biên giới, hải đảo, đã xây dựng được nhiều mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển - đảo của Tổ quốc, như "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự biên giới, vùng biển", "Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn, an ninh trật tự thôn xóm"... góp phần củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bộ đội Biên phòng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác biên phòng; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, trong suốt 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và nhận được từ nhân dân sự thương yêu, đùm bọc, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn phát huy truyền thống Anh hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong chiến đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, hải đảo, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, giữ yên bờ cõi của Tổ quốc.

Hình ảnh các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh hoà mình cùng nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, dạy chữ, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt...ngày càng trở nên thân thiết, sâu đậm trong lòng nhân dân và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo.

Công tác của Bộ đội Biên phòng với nhiều giải pháp sáng tạo đã thiết thực củng cố tinh thần đoàn kết quân dân, tạo thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hoà bình cho nhân dân trên các tuyến biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương thành tích và những chiến công to lớn mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Anh hùng đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm tròn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cần phát huy truyền thống Anh hùng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 vừa qua về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tiếp tục học tập, rèn luyện, xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện.

Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hợp tác phát triển kinh tế giữa nước ta với các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị. Chủ động, tích cực đổi mới trong công tác, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng. Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng nhân dân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc thân yêu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Quang Vũ (TTXVN)