Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở quận Kiến An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Kiến An.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Kiến An.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại huyện Tiên Lãng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại huyện Tiên Lãng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại Hội nghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Kiến An.
vuong dinh hue
Ông Vũ Minh Đức, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV quan tâm đầu tư đến việc nâng cấp hạ tầng, hệ thống thuỷ lợi huyện Tiên Lãng.
Ông Nguyễn Văn Điều, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị
Ông Nguyễn Văn Điều, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
cử tri
Bà Phạm Thị Xuân, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV về việc xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Theo TTXVN