bầu cử

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện theo 3 đợt, trong đó đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 23/5/2021.

bầu cử 2
Cụ thể, cấp thành phố sẽ đẩy mạnh trang trí các cụm pa nô cố định; cụm pa nô 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách các tuyến đường trung tâm, trụ sở các cơ quan thành phố.

Theo hanoimoi.com.vn