A. Thông tin chung

- Tên cơ quan/đơn vị: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

- Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.821.292, Fax: 02143.824804.

B. Nội dung đăng thông báo

1. Tên bên mời đấu giá: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

2. Tên gói thầu:

2.1. Gói thầu số 1: Thanh lý TSCĐ là máy móc thiết bị

TT Tên tài sản Năm sử dụng Địa điểm tài sản Ghi chú
1 Xe ô tô Dongfeng 33 M - 3280 2007 Mỏ sắt Kíp Tước
2 Xe ô tô Kamaz 30 X -0495 2010 Mỏ sắt Kíp Tước
3 Xe ô tô Kamaz 30 X - 0789 2010 Mỏ sắt Kíp Tước
4 Xe ô tô con Mitsubishi 33H - 4915 1999 Mỏ sắt Kíp Tước
5 Xe ô tô bán tải Ford 33H- 9745 2004

Mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ

6 Xe Gạt Komatsu D41 -3 2003 Mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ
7 Máy phát điện Cummins 120 2010 Mỏ sắt Kíp Tước
8 Máy tuyển từ 2012 Mỏ sắt Kíp Tước
9 Máy đập hàm 300 x 450 2012 Mỏ sắt Kíp Tước

Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh (trong nước)

Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: từ 15 giờ 00 phút ngày 24/12/2021 đến 08 giờ 00 phút ngày 31/12/2021.

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2.2. Gói thầu số 2: Thanh lý vật tư, phế liệu đã qua sử dụng

TT Tên tài sản ĐVT Khối lượng Địa điểm tài sản
1 Thép phế liệu (CT5) Kg 10.000 Mỏ sắt Kíp Tước
2 Thép Man gan ( tấm lót, gầu xúc, răng gầu…) Kg 12.000 Mỏ sắt Kíp Tước
3 Lốp hỏng quả 100 Mỏ sắt Kíp Tước

Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh (trong nước)

Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: từ 15 giờ 00 phút ngày 24/12/2021 đến 09 giờ 00 phút ngày 31/12/2021.

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(Liên hệ: Nguyễn Thế Thiện, SĐT: 0912263564)

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thông báo để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản nêu trên đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian và địa điểm./.