Kính mời khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mua tinh quặng đồng tham gia đấu giá để mua toàn bộ số lượng tinh quặng đồng trong phiên đấu giá này, cụ thể như sau:

1.Thông tin về phiên đấu giá:

1.1. Tên hàng hóa: Tinh quặng đồng (Cu).

1.2. Khối lượng: 32.000 tấn +/- (cộng/trừ) 10% , quy khô/độ ẩm 0%. (Ba mươi hai nghìn tấn cộng trừ mười phần trăm, quy khô độ ẩm không phần trăm).

1.3. Xuất xứ: Tinh quặng đồng được sản xuất tại nhà máy tuyển đồng Tả Phời thuộc Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin.

1.4. Quy cách:

- Cỡ hạt: ≤ 0,1 mm;

- Độ ẩm (thành phần nước trong TQCu): £ (nhỏ hơn hoặc bằng) 11%;

- Bao gói: Hàng rời, không đóng bao.

1.5. Chất lượng (phẩm chất):

- Hàm lượng đồng (%Cu): Từ 21% ÷ 24% Cu; bình quân khoảng 23% Cu;

- Hàm lượng vàng: Từ 3,0 ÷ 6,03 gram/tấn; bình quân khoảng 5,00 gram/tấn;

- Các tạp chất khác trong giới hạn cho phép và phù hợp với tiêu chuẩn của Dự án được phê duyệt.

1.6. Thông tin chi tiết về số lượng, thời gian giao hàng, giá sàn được quy định trong bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá.

2. Địa điểm giao hàng: Toàn bộ số hàng hóa mua bán được giao/nhận tại kho của bên bán Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Địa chỉ thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá: Thông tin phiên đấu giá được đăng tải trên thời báo Tài chính Việt Nam, Website Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (http://www.vinacomin.vn/), niêm yết Thông báo bán đấu giá tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, dự kiến từ 13 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 1 năm 2022.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ 13 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến đến 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin, số nhà 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại liên hệ: 02143.848.029./.