pic

Đây là một sự kiện đánh dấu thêm sự gia tăng về số lượng các đối tác tích hợp hệ thống của Contour, như IntellectEU, Mphasis và ThoughtWorks Trung Quốc, đã giúp triển khai mạng kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính. Việc hợp tác với Tinh Vân sẽ giúp Contour mở rộng và gia tăng quy mô với các khách hàng tại Việt Nam - một trong những thị trường tăng trưởng chính của công ty.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào giấy tờ tiếp tục tạo ra sự kém hiệu quả đáng kể trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Các công ty Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc quản lý LC do số lượng giấy tờ cần thiết cũng như tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành giao dịch. Hiện tại, mỗi công đoạn xử lý LC có thể mất tới 10 ngày tại Việt Nam, dẫn đến vốn lưu động có giá trị bị hạn chế và tốc độ xuất khẩu chậm hơn.

Mạng lưới phi tập trung của Contour đã vượt qua thách thức này, tập trung vào việc tạo ra các kết nối hợp lý giữa các bên tham gia giao dịch. Contour số hóa quy trình LC, rút ngắn hơn 90% thời gian giải quyết các thủ tục giấy tờ truyền thống, xóa bỏ các rào cản hành chính giữa người mua, người bán và cả các tổ chức tài chính của họ.

Với mối quan hệ hợp tác với Counter, các khách hàng của Tinh Vân sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác và giao tiếp dễ dàng với các đối tác của họ, thay thế các quy trình cũ tốn thời gian mà không làm gián đoạn hoạt động hàng ngày.

Ông Carl Wegner- Giám đốc điều hành tại Contour cho biết: “Mạng lưới tài trợ thương mại số của chúng tôi kết nối những người tham gia giao dịch trên toàn cầu để nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí và cải thiện khả năng tiếp cận tài chính. Tuy nhiên, chìa khóa để thúc đẩy việc áp dụng là đơn giản hóa quá trình tích hợp với hệ thống phức tạp xưa nay các ngân hàng và các công ty buộc phải giải quyết tại văn phòng”.

Nói về việc hợp tác này, ông Hoàng Tô – Tổng giám đốc Tinh Vân cho biết: “Là một công ty phát triển phần mềm, chúng tôi luôn tìm kiếm các sản phẩm sáng tạo để hỗ trợ khách hàng nâng cao năng suất và phát triển khả năng chuyển đổi số của họ”./.

Tài Tâm