Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TN năm 2013, triển khai chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 do ĐTN cơ quan Bộ Tài chính vừa tổ chức.

Chuyển biến rõ rệt…

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Bí thư ĐTN Bộ Tài chính cho biết, năm 2013, công tác Đoàn và phong trào TN Bộ đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực. Theo đó, từ công tác chỉ đạo, điều hành, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác, đến công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác xây dựng Đảng đều cho kết quả tích cực. Đặc biệt, phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với TN lập thân lập nghiệp do ĐTN Bộ triển khai đã được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá rất cao.

Trong năm qua, cuộc vận động "Tuổi trẻ Bộ Tài chính học tập và làm theo lời Bác" tiếp tục được triển khai sáng tạo, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác, kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Duy Thái

Cùng với đó, năm 2013, Đoàn Bộ đã khảo sát thực địa tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới” do Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối các cơ quan phát động.

Ngoài ra, năm qua, nhiều công tác mang tính xã hội cộng đồng cũng đã được chú trọng như: tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, tham gia các giải văn hóa – thể thao, tặng quà nhân đạo vùng sâu, vùng xa biên giới - hải đảo

Một thành công khác trong năm qua là Đoàn Bộ đã tiến hành thu thập số liệu về nhà ở, mức thu nhập và một số nội dung khác đối với toàn thể đoàn viên, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ về các nội dung liên quan.

Đặc biệt hơn, Đoàn Bộ đã phát động Đoàn viên TN thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Tài chính ngân sách năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi đánh giá, những kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong năm 2013 đều có sự đóng góp, phấn đấu của các đồng chí đoàn viên TN. Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ đánh giá cao những thành tích mà công tác Đoàn và phong trào TN đạt được trong năm 2013.

Tham dự hội nghị, đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan Trung ương cũng đã đánh giá cao hoạt động của Đoàn TN Bộ Tài chính trong năm qua, đóng góp tích cực vào phong trào chung của Đoàn khối cơ quan Trung ương. Đoàn khối nhận thấy sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ rất lớn của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đối với công tác Đoàn của Bộ.

Gắn chặt hơn với nhiệm vụ Tài chính ngân sách của Bộ Tài chính

Đồng chí Nguyễn Văn Cơ cho biết, năm 2014, tình hình kinh tế dự báo vẫn còn khó khăn, từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Do đó, trong năm 2014, Ban Chấp hành Đoàn Bộ sẽ tiếp tục động viên đoàn viên phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2013; đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ công tác Đoàn, góp phần cùng Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng điểm, chương trình công tác năm 2014.

Cùng với đó, ĐTN sẽ củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; tham mưu cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên, tăng tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng trên tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cơ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động Đoàn xuất sắc. Ảnh: Duy Thái

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác TN”; tiếp tục tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, ĐTN sẽ tổ chức thành công phong trào TN "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp", trọng tâm là cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ” trong TN, các hoạt động tình nguyện; ...

Bí thư ĐTN Bộ cho rằng, trong năm mới, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Theo đó sẽ chủ động để xuất các giải pháp, từng bước góp phần giải quyết các vấn đề lớn đang đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào TN Bộ Tài chính hiện nay. Chăm lo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, từng bước tham mưu, giải quyết cơ chế, chính sách cho cán bộ đoàn; cơ chế, điều kiện hoạt động cho tổ chức đoàn tại các cơ sở.

"Hoạt động của ĐTN trong bối cảnh hiện nay đã và sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt trong từng đơn vị cần phải thực sự suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra các giải pháp hoạt động thích hợp nhất. Nói và làm những phải thiết thực, có kế hoạch rõ ràng, thực hiện nghiêm túc mà còn phải có tính mới, linh động mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra”, đồng chí Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh./.

D.T