Chủ động đối thoại với doanh nghiệp

Thời gian qua và cả tới đây, cơ quan hải quan các cấp thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, một mặt để doanh nghiệp (DN) có điều kiện phản ánh những vướng mắc về cơ chế, chính sách quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức hải quan khi thi hành công vụ.

Mặt khác, cơ quan hải quan nắm bắt thông tin, kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật hải quan một cách khách quan, đa chiều
Đối thoại - kênh giải đáp vướng mắc hiệu quả cho doanh nghiệp.

Theo ông Kim Long Biên - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, hội nghị đối thoại hàng năm với cộng đồng DN cả nước được Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thường niên ở phía Bắc, phía Nam luôn thu hút số lượng lớn DN tham gia.

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, cơ quan Hải quan đã tổ chức 1.771 hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại cho người khai hải quan, người nộp thuế, DN ở tất cả các cấp hải quan.

Tuy nhiên, ông Biên nhận định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số đơn vị vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, nội dung tuyên truyền chưa đi sâu vào từng chuyên đề, một số vướng mắc của DN, người dân còn chưa được giải đáp kịp thời.

Để công tác phổ biến, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN, người khai hải quan đạt hiệu quả cao nhất, các đơn vị trong toàn ngành cần phải phối hợp xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, từ đó đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần giúp người dân, DN tiếp cận các chính sách pháp luật mới, các thông tin chính thống, đúng đắn, khách quan, đa chiều về ngành Hải quan.

Tích cực tuyên truyền, phố biến đến cán bộ công chức các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. Qua đó, giúp cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các DN hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về hải quan.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người khai hải quan, người nộp thuế phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và cải cách hiện đại hóa hải quan.

Đặc biệt các đơn vị trong toàn ngành cần chủ động phối hợp với các đơn vị ngoài ngành thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo theo vấn đề, chuyên đề mà DN đang quan tâm. Đi sâu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo thông quan hàng hoá được thông suốt.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật hải quan một cách khách quan, đa chiều
Ngành Hải quan đang sử dụng nhiều phương thức khác nhau để hỗ trợ DN.

Kịp thời phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Những ngày đầu năm mới, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN, người khai hải quan.

Kế hoạch này được đặt ra với mục đích cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến cán bộ công chức, viên chức; DN, người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải để nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan.

Để đáp ứng mục đích đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời phổ biến, tuyên truyền luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực hải quan mới ban hành hoặc chuẩn bị được ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành. Từ đó, tổ chức thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Tổng cục Hải quan cho rằng, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin phải phù hợp với nhu cầu, trình độ của đối tượng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành liên quan, các hiệp hội để thực hiện truyên truyền đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của Tạp chí Hải quan, các trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức hải quan với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, cá nhân có liên quan, công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân, DN và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

Thời gian qua, một trong những phương pháp tuyên truyền hiệu quả nhất của cơ quan hải quan chính là đối thoại với DN.

Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường niên ở các cấp là công cụ hiệu quả để tuyên truyền, giải thích các chính sách mới, vừa là diễn đàn để cơ quan hải quan lắng nghe, tiếp thu và kịp thời gỡ vướng, hỗ trợ DN, hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn, hiệu quả hơn. Cũng qua đối thoại, cơ quan hải quan đã nắm thêm được thông tin phục vụ cải cách hành chính về hải quan, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện tiêu cực của cán bộ công chức.