Theo Cục Trồng trọt, kết quả kiểm tra, phân loại các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón theo Thông tư số 14/2011/TT- BNNPTNT cho thấy, trong số 1.466 cơ sở được kiểm tra đánh giá lần đầu: loại A có 220 cơ sở (21,1%), loại B có 636 cơ sở (61%), loại C có 187 cơ sở (17,9%). Tái kiểm tra định kỳ kiểm tra 7 cơ sở: lên loại B có 2 cơ sở (28,6%), loại C có 5 cơ sở (61,4%). Như vậy, các đơn vị không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh có tỷ lệ khá cao.

Vì vậy Cục Trồng trọt kiến nghị cần thiết phải đưa phân bón vào nhóm mặt hàng sản xuất, kinh doanh có điều kiện để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Theo lý giải của cơ quan này, phân bón là loại hàng hoá đặc thù, có những điểm khác biệt với các loại hàng hoá khác. Khi xét các điều kiện về vi phạm chất lượng và việc đề ra các chế tài xử lý, xử phạt cũng cần phải có những quy định đặc thù riêng. Phân bón cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, làm tăng độ mầu mỡ của đất, trái lại cũng là loại có thể gây tác động xấu tới môi trường.

Bên cạnh đó, Cục Trồng trọt cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới về quản lý phân bón thay thế cho Nghị định số 113/2003/NĐ-CP và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP, nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc về quản lý phân bón; chỉnh sửa lại Nghị định xử phạt về lĩnh vực phân bón.

Ngoài ra, để giảm bớt sức nặng về sử dụng ngân sách nhà nước, cần sớm xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thu phí và lệ phí về phân bón. Nghị định và các Thông tư hướng dẫn mới về quản lý phân bón phải đáp ứng được yêu cầu như kế thừa được những quy định phù hợp của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP; những quy định mới bổ sung, điều chỉnh cũng phải phù hợp với Công ước quốc tế và các quy định pháp luật hiện hành về quản lý phân bón của Việt Nam./.

Khánh Linh