Theo Bộ Tài chính, căn cứ vào quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), xăng dầu do Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex ( Petrolimex Aviation) mua về để xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Trường hợp Petrolimex Aviation mua xăng dầu của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đã khai, nộp thuế BVMT với cơ quan thuế nội địa để cung ứng cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam, hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế thì Petrolimex Aviation được hoàn thuế BVMT đã nộp tương ứng với lượng xăng dầu đã cung ứng.

Cơ quan thuế nội địa nơi Petrolimex Aviation đã khai và nộp thuế BVMT khi mua xăng dầu của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm hoàn thuế BVMT cho Petrolimex Aviation tương ứng với lượng xăng dầu đã cung ứng.

Đức Minh