exxonMobil

Lễ công bố trao tài trợ tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình.

Trong năm thứ tư của chương trình hỗ trợ chăm sóc y tế cho trẻ em tại miền Trung Việt Nam, Công ty TNHH Thăm dò và Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam (gọi tắt là ExxonMobil) đóng góp 75.000 USD cho chương trình Cấp cứu Nhi khoa (Critical Response) của Quỹ Tài trợ VinaCapital, nhằm nâng cao khả năng chăm sóc cấp cứu nhi khoa cho các huyện ven biển thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Số tiền tài trợ của ExxonMobil sẽ giúp Quỹ Tài trợ VinaCapital mua các thiết bị cấp cứu nhi khoa, tổ chức các khóa tập huấn cho nhân viên y tế nhằm hỗ trợ các bệnh viện và trạm y tế này nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

“ExxonMobil luôn nỗ lực trong việc nắm bắt và hỗ trợ nhu cầu chăm sóc y tế tại các cộng đồng ở miền Trung Việt Nam”, ông Greg Smith – Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty ExxonMobil Việt Nam – đơn vị đang làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh, phát biểu.

Việc hỗ trợ cho những sáng kiến chăm sóc cấp cứu này sẽ giúp trực tiếp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và khả năng cứu sống nhiều trẻ em trong vùng.

Khác với các chương trình năm trước với trọng tâm hỗ trợ cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trong chương trình Cấp cứu Nhi khoa lần này, ExxonMobil và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã mở rộng qui mô tới với các trạm y tế tuyến huyện và xã phường.

Khoản hỗ trợ trong chương trình lần này sẽ được dùng để mua 6 xe đẩy cấp cứu nhi khoa cho trạm y tế các xã Tân Hiệp, Duy Hải và Bình Triệu thuộc tỉnh Quảng Nam; bệnh viện huyện Lý Sơn, trạm y tế xã An Bình và Đức Minh thuộc tỉnh Quảng Ngãi và 10 máy hút đờm cho các bệnh viện huyện Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam; Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ, Mộ Đức và Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi./.

V.H