Đại điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp không thay đổi.

Các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng sẽ không tăng chi, các hộ sử dụng điện sinh hoạt từ 100 kWh/tháng đến 400 kWh/tháng sẽ tăng chi từ 6.800 đ/tháng đến 37.200 đ/tháng.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Đặc biệt là giá than từ ngày 20/4/2013 tăng từ 37 – 41% tùy từng loại than. Đồng thời việc tăng giá điện cũng là một bước để giá điện tiệm cận với giá thị trường nhằm thu hút đầu tư.

Lần tăng giá điện gần đây nhất là ngày 22/12/2012 với mức tăng tương đương là 5%./.

H.C