Tại thị trường An Giang hôm nay, giá lúa gạo ổn định. Giá nếp vỏ tươi 5.000 - 5.100 đồng/kg; nếp vỏ khô 6.600 - 6.900 đồng/kg; lúa OM 5451 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 380 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 18 6.000 - 6.100 đồng/kg; gạo Hương lài 19.000 đồng/kg; gạo sóc thường 14.000 đồng/kg; gạo sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo nàng nhen 20.000 đồng/kg; gạo thường 11.500 - 12.000 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu giảm nhẹ
Giá lúa gạo giảm nhẹ. Ảnh: T.L

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, hiện nay, lúa vụ Thu Đông trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 41.944 ha/161.103 ha; ước năng suất 5,58 tấn/ha; tổng sản lương cả vụ khoảng 998.838 tấn. Đến nay, sản lượng đã thu hoạch và tiêu thụ 230.047 tấn, còn lại từ đây đến cuối vụ Thu Đông 768.791 tấn. Trong đó, theo thông tin nhu cầu từ các doanh nghiệp sẽ cần khoảng 400.000 tấn lúa, nếp các loại để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu.

Để chủ động hỗ trợ người dân, các hợp tác xã tiêu thụ lúa, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường hoạt động mời gọi, kết nối để hỗ trợ người sản xuất trong việc hình thành chuỗi liên kết - tiêu thụ trong thời gian tới./.