Cụ thể, tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.131 đồng/lít (giảm 1.306 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 869 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 21.000 đồng/lít (giảm 1.320 đồng/lít).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 11/5
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 11/5. Ảnh: Hải Anh

Giá các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 17.653 đồng/lít (giảm 601 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 17.972 đồng/lít (giảm 556 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.862 đồng/kg (giảm 647 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu./.