xăng dầu

Giá bán lẻ xăng, dầu đã được điều chỉnh giảm đồng loạt từ 16h55 chiều 20/10. Ảnh T.L minh họa

Cụ thể, theo thông báo của Liên Bộ Công thương - Tài chính về điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong phiên điều chỉnh chiều 20/10, giá xăng RON 92 từ 16h55, sẽ về mức 17.875 đồng đồng/lít, giảm 124 đồng/lít; xăng sinh học (E5) cũng giảm ít hơn, chỉ 97 đồng/lít, giá bán lẻ đến người dùng là 17.634 đồng/lít.

Cùng với xăng, các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm so với kỳ trước đó. Giá dầu diesel giảm 178 đồng/lít; bán ra ở mức 14.410 đồng/lít. Dầu hỏa giảm mạnh hơn, với mức 434 đồng/lítt, bán lẻ 12.999 đồng/lít. Dầu mazut giảm 104 đồng/kg, bán lẻ 11.644 đồng/kg.

Đề có mức điều chỉnh giá như trên, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định mức chi Quỹ bình ổn (BOG) áp dụng với xăng khoáng là 130 đồng/lít; xăng E5 là 110 đồng/lít, dầu diesel là 180 đồng/lít và dầu mazút là 100 đồng/kg. Riêng dầu hỏa, ngừng chi sử dụng quỹ bình.

Trước đó, ngày 5/10, giá xăng RON 92 đã giảm 112 đồng/lít; xăng E5 giảm 105 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S tăng 147 đồng/lít, dầu hỏa tăng 318 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 212 đồng/kg.

Đây là lần thứ 2 giảm giá xăng dầu, trước đó trong 5 lần điều chỉnh trước, xăng RON 92 tăng tổng cộng hơn 2.000 đồng/lít, trong khi xăng E5 tăng gần 1.900 đồng/lít. Riêng ngày 5/9, sau khi áp dụng quỹ bình ổn, xăng RON 92 tăng là 319 đồng/lít, xăng E5 tăng 297 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S tăng 491 đồng/lít, dầu hỏa tăng 568 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 388 đồng/kg./.

H.L