GIA XANG

Xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít so với giá hiện hành. Ảnh: T.U

Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể: Xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 15.129 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 656 đồng/lít so với giá hiện hành, không cao hơn 16.007 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 458 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 11.892 đồng/lít; dầu hỏa tăng 639 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 10.777 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 200 đồng/kg so với giá hiện hành, không cao hơn 11.942 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, liên bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với các loại xăng dầu, cụ thể: không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít.

Đồng thời, giữ nguyên mức chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg, riêng dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít)./.

Tố Uyên